2012, ഒക്ടോ 4

"ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ കുക്കര്‍"

കേരളത്തില്‍ "ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ കുക്കര്‍" ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ ആളുകളെയും "ഏജന്റ് സാബൂ" എന്ന സോഫ്റ്റ്വേര്‍ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും അത്തരത്തില്‍ ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ കുക്കര്‍ ഉപ്യോഗിക്കുന്നതായി സംശയിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കെതിരേ കൊലക്കുറ്റത്തിനു കേസെടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചതായി വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു."ഏജന്റ് സാബൂ" ഉപയോഗിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തില്‍ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെ വീട്ടില്‍ പതിവായി ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ കുക്കര്‍ ഉപ്യോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതോടെ ഏജന്റ് സാബുവിന്റെ കാര്യക്ഷമത ബോധ്യപ്പെട്ടുവെന്നും, എന്നാല്‍ മന്ത്രിക്കെതിരേ കേസെടുക്കുകയില്ലെന്നും പകരം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ കുക്കര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ മലയാളികള്‍ക്കെതിരേയും കേസെടുക്കുവാന്‍ പാപ്പനംകോട് സ്റ്റേഷനിലെ ഹെഡ്കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ കുട്ടപ്പനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു.ലേബല്‍ :ആത്മരോഷം