2011, ഒക്ടോ 18

ടൈ കെട്ടാം ഈസിയായി


സുഹൃത്തുക്കളെ,

നമുക്കറിയാം രാവിലെ ജോലിക്കു പോകും മുന്‍പ് ടൈ കെട്ടുകയെന്നത് എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങള്‍ക്കും ഒരു മിനക്കേട് പിടിച്ച പണിയാനെന്ന്, അല്‍പം ധൃതിയുള്ള ദിവസം ഒന്നുകില്‍ നീളം ശരിയാവില്ല അല്ലെങ്കില്‍ നോട്ട് ശരിയാവില്ല, ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കനായി ഞാന്‍ പതിവായി അവലംബിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം ഒരിക്കല്‍ ശരിയായി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ടൈ അലക്കുന്നത് വരെ നോട്ട് അഴിക്കാതെ നെക്ക് ലൂസാക്കി ടൈ തലവഴി ഊരിയെടുക്കുക എന്നതാണ്. എന്നാല്‍ എനിക്കു ഫേസ്ബുക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തു കിട്ടിയ ഈ ഹ്രസ്വ ചിത്രം ഒന്നു കണ്ട് നോക്കു, അധിക സമയം കണ്ണാടിക്കു മുന്നില്‍ നിന്നു കസര്‍ത്തു കാട്ടാതെ ഭംഗിയായി കണ്ഠകൗപീനം അണിയാന്‍ ഇതു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കും.