2016, നവം 16

അതിര്‍ത്തി, പട്ടാളം, തണുപ്പ്..... :)

നോട്ടു പിൻവലിക്കൽ വിഷയത്തിലെ എന്റെ നിലപാടുകളെ കളിയാക്കുന്നവർ അറിയുക, എനിക്കീ വിഷയത്തിൽ ഒരൊറ്റ നിലപാടെയുള്ളൂ- കള്ളപ്പണം പീടികൂടുക എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കില്‍ നോട്ടു പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനം വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ( മുന്നു വര്‍ഷം മുന്‍പ് 2005 നു മുന്‍പുള്ള നോട്ടുകള്‍ ആര്‍ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പിന്‍‌വലിച്ച കാര്യം ഇവിടെ ഓര്‍ക്കുക)


എന്നാൽ ഇപ്പോള്‍ ബീജേപി സര്‍ക്കാര്‍ അത് നടപ്പിലാക്കിയ തുഗ്ലക്കിയന്‍ രീതികളും അനാവശ്യ രഹസ്യവും, എന്നാല്‍ കള്ളപ്പണക്കാര്‍ക്ക് ഇക്കാര്യം മുങ്കൂര്‍ ചോര്‍ത്തി നല്‍കിയതും അതിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ബന്ദിയാക്കുന്ന രീതിയും തുടര്‍ച്ചായെടുത്ത ഓരോ വിഡ്ഡി തീരുമാനങ്ങളും, ബീജേപി നേതാക്കളും അണികളും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെയും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരന ജനങ്ങളെയും തുടര്‍ച്ച്യായി ആക്ഷേപിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും ഒട്ടും ശരിയല്ല. അതുപോലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളോടുള്ള നിലപാടിനെ ഒരു തരത്തിലും ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. ഈ നിലപാടാണ് ഞാൻ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളിലും എടുത്തത്.


തോമസ് ഐസക്കിനേപ്പോലുള്ള വിവരമുള്ളവരെ കാര്യഗൗരവം മുന്‍‌കൂടി കണ്ട് അത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില്‍ ആക്ഷേപിക്കുകയും ഭ്ത്സിക്കുകയും ചെയ്ത ഇപ്പോള്‍ നെട്ടോട്ടമോടുകയും ചെയ്യുന്ന സങ്കി നിസഹായരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളു.


അതിര്‍ത്തി, പട്ടാളം, തണുപ്പ്..... :) അതിര്‍ത്തി, പട്ടാളം, തണുപ്പ്..... :) ഒക്കെ ഇനിയും ധാരാളം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും
ഈ കുടുക്കില്‍ നിന്ന്‍ ഒന്നൂരിക്കിട്ടാന്‍